[แจกๆ] Saint Tail

พูดคุยทั่วไป

[แจกๆ] Saint Tail

Postby WallSky » 2009-07-28, 22:13

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 01.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 01.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 01.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 02.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 02.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 02.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 03.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 03.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 03.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 04.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 04.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 04.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 05.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 05.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 05.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 06.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 06.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 06.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 07.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 07.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 07.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 08.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 08.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 08.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 09.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 09.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 09.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 10.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 10.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 10.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 11.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 11.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 11.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 12.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 12.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 12.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 13.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 13.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 13.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 14.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 14.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 14.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 15.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 15.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 15.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 16.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 16.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 16.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 17.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 17.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 17.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 18.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 18.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 18.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 19.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 19.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 19.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 20.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 20.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 20.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 21.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 21.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 21.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 22.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 22.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 22.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 23.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 23.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 23.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 24.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 24.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 24.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 25.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 25.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 25.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 26.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 26.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 26.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 27.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 27.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 27.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 28.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 28.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 28.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 29.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 29.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 29.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 30.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 30.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 30.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 31.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 31.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 31.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 32.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 32.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 32.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 33.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 33.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 33.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 34.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 34.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 34.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 35.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 35.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 35.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 36.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 36.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 36.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 37.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 37.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 37.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 38.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 38.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 38.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 39.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 39.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 39.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 40.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 40.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 40.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 41.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 41.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 41.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 42.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 42.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 42.sub

http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 43.avi
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 43.idx
http://www.ccath.com/files/Saint Tail/Saint Tail. Episode 43.sub
Attachments
1.jpg
1.jpg (42.52 KiB) Viewed 11763 times
User avatar
WallSky
member
 
Posts: 300
Joined: 2003-11-02, 23:55

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby rockii » 2009-07-28, 22:16

ขอสูบนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ ^^
User avatar
rockii
member
 
Posts: 224
Joined: 2009-06-08, 17:17

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby ruki2532 » 2009-07-28, 22:20

แอร๊ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ขอบคุณมากๆเลยค่า

ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ซึ้งใจจริงๆ ได้ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีกครา T^T~
User avatar
ruki2532
member
 
Posts: 149
Joined: 2007-07-09, 18:26

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby chobitsG » 2009-07-28, 22:22

กว๊ากกกกก อยากดูอยู่พอดีเลย
ขอบคุณพี่วอลมากๆค่ะ
User avatar
chobitsG
member
 
Posts: 602
Joined: 2007-11-20, 22:39
Location: Kaiba corporation

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby kino » 2009-07-28, 22:35

น้ำตาจะคลอเบ้า กำลังจะหยิบตูนมาอ่านอยู่พอดี
แต่ก่อนเป็นสาว S บ้ามาก
Sailor moon
Sakura
Sain tail
อาซูกะจูเนียร์น่ารัก ฮ๊ๆ
domo arigato
kino
 

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby [~เจ้าชายเกย์หล่อ~] » 2009-07-28, 22:42

กรีส จอมโจร สาว นี้หน้า น่ารักที่สุด [ดูสมัยเด๊ก] ชอบมากมาย

ของสูบนะครับ [ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆครับ]
User avatar
[~เจ้าชายเกย์หล่อ~]
member
 
Posts: 286
Joined: 2009-04-12, 11:59
Location: [BR~ONE~CLUB]

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby aouichan » 2009-07-28, 22:43

โหยเก่ามากกกกกกกกกกกกก

แต่ชอบบบบเหมือนกัน...แฮ่
User avatar
aouichan
member
 
Posts: 406
Joined: 2006-04-18, 19:14

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby RASIJES » 2009-07-28, 22:48

มีการ์ตูนนอนแอ้งแม้งอยู่ชั้น3...เห็นทีต้องไปขุดมาอ่านอีกรอบบ้างซะแล้ว
User avatar
RASIJES
member
 
Posts: 204
Joined: 2006-12-25, 22:55

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby Takui » 2009-07-28, 22:53

อรูวส์ ขอบคุณค่าพี่วอล

เห็นแล้วนึกถึงวัยเด็กน้อยเลย.......ตอนนั้นปลื้มพระเอกม๊ากก หล่ออออ (555)
Takui
member
 
Posts: 40
Joined: 2008-09-04, 19:28

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby nekoichann » 2009-07-28, 23:03

โฮกกกกกกก

ป๋ามากค่ะพี่
User avatar
nekoichann
member
 
Posts: 544
Joined: 2006-10-09, 01:36

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby AyamiSora » 2009-07-28, 23:21

กรื๊ดดดดดดด กำลังอยากหามาดูพอดีคะ T0T ขอบพระคุณอย่างสูงมากคะ จะได้ดูแบบรู้เรื่องซะที ตอนเด็กๆดูแบบขาดๆหายๆ ตอนนี้จะได้ดูจนครบซะทีคะ โฮกกกกก ดีใจ =w=-b
User avatar
AyamiSora
member
 
Posts: 25
Joined: 2008-04-23, 19:22

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby nicechan » 2009-07-28, 23:30

ไม่อยากบอกว่าอยู่ในโปรเจคคอส... 555+
กำลังคิดอยูว่าถ้าคอสจะไปซื้อลูกโป่งที่พารากอน เหอๆๆ
แต่ถึงอัดฮีเลียมก็คงบินไม่ได้อ่ะนะ คุคุคุ
User avatar
nicechan
member
 
Posts: 107
Joined: 2006-05-20, 16:53

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby riririn » 2009-07-28, 23:36

ตายล่ะ... เห็นแล้วอยากคอสขึ้นมาทันทีเลย

ขอบคุณนะคะ
User avatar
riririn
member
 
Posts: 167
Joined: 2008-04-24, 01:10

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby curio_lucifer » 2009-07-28, 23:38

อุ๊ย~ คลาสสิกกกกกกก

ตอนเด็กๆชอบมากเลยค่ะ?! เป็นเรื่องที่ตามดูจนจบด้วย
มีโอกาสมาให้ได้เก็บแล้ว ขอบคุณมากเลยค่ะ
curio_lucifer
member
 
Posts: 29
Joined: 2007-03-06, 16:48

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby Bukkenbite » 2009-07-28, 23:45

จำได้เลยเรื่องนี้

ฉายช่อง9 ต้องตื่นมาดูทุกเช้า

นางเอกน่ารักได้ใจ ดูจนจบ และ....เรื่องนี้เก่ามากมาย*0*
User avatar
Bukkenbite
member
 
Posts: 201
Joined: 2009-02-06, 19:52
Location: Beijing/Bangkok

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby WallSky » 2009-07-28, 23:54

nicechan wrote:ไม่อยากบอกว่าอยู่ในโปรเจคคอส... 555+
กำลังคิดอยูว่าถ้าคอสจะไปซื้อลูกโป่งที่พารากอน เหอๆๆ
แต่ถึงอัดฮีเลียมก็คงบินไม่ได้อ่ะนะ คุคุคุ

/me ลงทะเบียนถ่ายรูป (ฮา)

ตอนจบน่ารักดี ชอบตรงที่มาจูบอกอาสึกะจูเนียร์ว่า "จดหมายเตือนอะไรกันยะ นั่นมันจดหมายรักต่างหาก"
User avatar
WallSky
member
 
Posts: 300
Joined: 2003-11-02, 23:55

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby Angelk » 2009-07-29, 02:50

WallSky wrote:/me ลงทะเบียนถ่ายรูป (ฮา)

ตอนจบน่ารักดี ชอบตรงที่มาจูบอกอาสึกะจูเนียร์ว่า "จดหมายเตือนอะไรกันยะ นั่นมันจดหมายรักต่างหาก"


อ๊ะ สปอย!!! O_O
(ล้อเล่น อ่านการ์ตูนตั้งแต่สมัยนั้นแล้วละ)
เรื่องนี้น่ารักใส ๆ ดี เคยมีกระเป๋ารูปรูบี้จังขายที่โลตัสด้วยนะ (ฮา)

เฮียวอลหลอกล่อให้คนคอสใช่ม้า :D~
User avatar
Angelk
member
 
Posts: 71
Joined: 2004-03-21, 12:44

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby farine » 2009-07-29, 13:51

....วอลแจกวัตถุโบราณ!!!
ตอนเด็กๆ เหมือนดูแล้วงงๆนิดหน่อย แต่ชอบมาก *0*
farine
 
Posts: 19
Joined: 2008-05-21, 16:46

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby -ZeGiMaAgI- » 2009-07-29, 18:18

ระ..เรื่องนี้..
ตอนเด็กๆชอบมากเลยอ่าค่ะ
แต่ตอนนี้แทบจะลืมไปแล้วว่ามีเรื่องนี้อยู่ด้วย55+
.
.
User avatar
-ZeGiMaAgI-
member
 
Posts: 765
Joined: 2008-07-21, 22:07

Re: [แจกๆ] Saint Tail

Postby DarkAngel » 2009-07-29, 18:46

=[]=

ขอบคุณมากค่าพี่วอล่า โฮกกกก ซึ้ง ไม่คิดว่าจะได้ดูอีก(ตอนนั้นเด็กเกินจนไม่รู้จักชื่อเรื่องเลยค่ะ TwT)
User avatar
DarkAngel
member
 
Posts: 128
Joined: 2008-10-23, 16:39

Next

Return to CCATH` Talk

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests